Stress

Een leven zonder stress bestaat niet. In ieders leven zijn er gebeurtenissen die
in mindere of meerdere mate stress kunnen opleveren. Dit kunnen interne
gebeurtenissen zijn zoals wakker worden met een sombere stemming, boos
zijn op je partner, hoge eisen aan jezelf stellen, lichamelijke pijn hebben. Ook
externe gebeurtenissen kunnen een zware wissel op je trekken: een verlies of
scheiding, een reorganisatie op je werk, de zorg voor zieke dierbaren.
Hoewel het leven je pijnlijke momenten kan geven, bepaalt uiteindelijk de
manier waarop je die pijnlijke en stressvolle gebeurtenissen interpretéért, de
invloed die ze hebben.
De neiging om je te verzetten tegen elke vorm van pijn, of die nu geestelijk of
lichamelijk is, delen we als mensen met elkaar.
Echter, juist dit verzet blijkt de stress en daarmee het lijden te vergroten.
In de mindfulnesstraining leer je op een andere en wijzere manier om te gaan
met kleine en grote stressvolle levensgebeurtenissen.

<< Wat is mindfulness  Achtergrond >>