Achtergrond

De visie achter de mindfulnesstraining is dat ieder mens zelf verantwoordelijk
is voor de manier waarop hij/zij omgaat met ziekte, pijn of psychische
problemen. De sleutel heb je zélf.
Mindfulness gaat uit van de wijsheid die iedereen in zich heeft, of de
omstandigheden in het leven nu mee of tegen zitten. Het leert je te veranderen
wat veranderd kan worden, te accepteren wat niet veranderd kan worden en
vooral… het verschil tussen beide te kennen.

In 1979 ontwikkelde de Amerikaanse microbioloog Jon Kabat-Zinn een acht-
weeks protocol voor mensen met chronische pijnklachten gebaseerd op de
boeddhistische leer en de beoefening van de Vipassana-meditatie, samen met
Westerse psychologische inzichten. Hij noemde het Mindfulness Based Stress
Reduction (MBSR) oftewel aandachtgerichte stressreductie.
Het MBSR programma bleek effectief voor mensen met stressgerelateerde
klachten, met klachten van chronische pijn en vermoeidheid. Inmiddels is
de effectiviteit van dit programma in talloze internationale onderzoeken
wetenschappelijk bevestigd.
In 2000 ontwikkelden Zindel Segal, John Teasdale en Mark Williams vanuit de
MBSR met toevoegingen uit de cognitieve therapie een protocol voor mensen
met een terugkerende depressieve stoornis. Deze Mindfulness Based Cognitive
Therapy (MBCT) is in meerdere wetenschappelijke onderzoeken effectief
gebleken in het voorkomen van een terugval bij deze patiëntengroep. De
laatste onderzoeksresultaten lijken zelfs erop te wijzen dat de methode helpt
bij mensen met een actuele depressie.
Inmiddels kent de MBCT, de aandachtgerichte cognitieve therapie, tal van
aangepaste trainingsmodules, onder andere bij de behandeling van kanker, MS,
psoriasis, eetstoornissen, angststoornissen, autisme, psychotische stoornissen
en persoonlijkheidsstoornissen.

Een nieuwe trainingsmethode, die gebaseerd is op mindfulness, is gericht
op het ontwikkelen van compassie: de MBCL, oftewel de Mindfulness Based
Compassionate Living. Het Engelstalige protocol van Germer, Neff en Gilbert
bewerkten Koster en van den Brink tot de Nederlandse Compassietraining.

In de mindfulnesstraining volg ik het acht-weekse protocol van de MBSR en
voeg ik daaraan elementen uit de MBCT en de MBCL toe.
Als vervolg op de mindfulnesstraining bied ik vanaf het najaar van 2015 de
compassietraining aan.

<< Stress  Meer lezen >>